کارگروه ها

groups_tab کارگروه‌های سازمان بسیج مهندسین صنعت: – صنعت – معدن – انرژی – فناوری اطلاعات – پدافند غیرعامل
ذکر اخبار در پایگاه، با درج منبع خبر صورت می‌ پذیرد و سازمان صرفا مسئولیت اخباری را قبول می‌ کند که با نام خود در این پایگاه منتشر می‌ کند.